Cennik

KONSULTACJA LEKARSKA
(specjalista psychiatra dziecięcy)

porada diagnostyczna lekarska
(90 minut)

400zł

porada terapeutyczno - lekarska powyżej
50 minut

300 zł

porada terapeutyczno - lekarska
do 50 minut

250 zł

konsultacja SKYPE lub TELEFONICZNA

200zł

wypisanie recepty w toku leczenia

40zł

HIPNOZA I HIPNOTERAPIA

Przed podjęciem decyzji o terapii obowiązuje spotkanie kwalifikujące.
Uwaga! Nie dotyczy pacjentów już objętych leczeniem przez dr Agatę Cichoń - Chojnacką.

Sesja „0”

bezpłatna

Sesja terapeutyczna

cena ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej (sesja 0)

Koszt sesji hipnoterapii oraz liczba sesji w przypadku pacjentów objętych leczeniem przez dr Agatę Cichoń - Chojnacką ustalane indywidualnie.