O mnie

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęłam studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs "Systemowe rozumienie rodziny" niezbędny w diagnostyce i dalszej terapii dzieci i ich rodzin. W "KEJA-MED" zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD. Od 2020 roku obejmuję etat dydaktyczno - naukowy w Zakładzie Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ponadto w moim gabinecie współpracuję w obszarze psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin z:

mgr Dorota Stącel

psycholog specjalista kliniczny, psychoterapeuta

+48 785 429 304

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a także szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie: psychologia kliniczna. Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne jako pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego.
Dla pacjentów „KEJA-MED” prowadzę konsultacje, terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par.

mgr Marta Rejmert-Mozol

pedagog, socjolog, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny (w trakcie szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. M. Orwid)

+48 577 393 108

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami zdobywane w ramach pracy w świetlicy socjoterapeutycznej oraz Gdyńskiem Centrum Diagnozy i Terapii FASD. Od wielu lat swoją pracę udoskonalam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii, teorii przywiązania i zaburzeń więzi, pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, po traumach, pracy z osobami doświadczającymi krzywdzenia. Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z pracą z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi.
Dla pacjentów „KEJA-MED” prowadzę konsultacje oraz terapię rodzinną / terapię par