Strefa Specjalisty

Szanowny Specjalisto,

Twoja praca z dzieckiem - uczniem wymaga stałego własnego rozwoju, uaktualniania wiedzy, poszerzania kompetencji. Nadszedł czas na zagadnienia z psychiatrii dziecięcej przy jednoczesnym wzmacnianiu siebie. Kontakt z drugim człowiekiem wymaga sporych umiejętności. Niestety rzadko uczą tego na studiach…
W tej zakładce znajdziesz aktualne oferty szkoleń dla psychologów i pedagogów.

dr Agata

SPOTKANIE EDUKACJI Z PSYCHIATRIĄ

Zdowie psychiczne Ucznia - zalecenia od psychiatry dziecięcego

Niniejszym chciałabym zaprosić na weekendowe warsztaty szkoleniowo - rozwojowe dedykowane psychologom i pedagogom szkolnym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z psychiatrii dziecięcej, a w pracy z uczniem uwzględniają deficyty rozwojowe i objawy psychopatologiczne.

Wielu z Państwa na przestrzeni kolejnych lat swojej praktyki zauważa z pewnością utrzymujący się wzrastający trend w rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych wśród uczniów. To wymusza na kadrze psychologiczno - pedagogicznej jeszcze większe zaangażowanie w tym obszarze.

Wiedza zawsze pomaga

Podczas warsztatów w małych grupach będzie można wymienić doświadczenia i spostrzeżenia z innymi specjalistami zaangażowanymi w pracę z dziećmi. Wydarzenie to pozwoli na poszerzenie swojej wiedzy, wzmocnienie poczucia własnych kompetencji zawodowych, uzyskanie szerszego rozumienia prezentowanych przypadków oraz zadbanie o własną kondycję psychiczną poprzez nabycie praktycznych umiejętności w tym obszarze.

Celem długoterminowym warsztatów jest wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie jakości wsparcia udzielonego uczniom.

oferta nr 1

Pełne szkolenie

W PLANIE WYJAZDU:

 • 15 godzin warsztatów (prowadząca: dr Agata Cichoń- Chojnacka)
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
 • możliwość odpoczynku na łonie przyrody
 • czas na wyciszenie i uzyskanie spokoju wewnętrznego

WIEDZA

 • Psychopatologia ogólna i szczegółowa wieku dziecięcego i nastoletniego
 • Praktyczna wiedza z zakresu psychiatrii dziecięcej (przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie)
 • Wskazówki psychiatry dziecięcego w obszarze prowadzenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Objawy i profilaktyka wypalenia zawodowego

UMIEJĘTNOŚCI

 • Skuteczna komunikacja
 • Asertywność, stawianie granic
 • Case Study - omówienie indywidualnych przypadków - rozumienie diagnozy, plan postępowania
 • Współpraca z rodzicem dziecka
 • Współpraca z nauczycielami
 • Merytoryczny głos pedagoga/psychologa szkolnego w obszarze rozumienia potrzeb i wskazań terapeutycznych ucznia na Radzie Pedagogicznej (jak reagować, na co zwrócić uwagę, czego unikać)

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE:


Zabierzemy Państwa do miejsca otoczonego przyrodą, położonego ok. 50 km od Trójmiasta, w którym każdy będzie mógł się wyciszyć i odpocząć. Warsztaty rozpoczną się w sobotę rano i potrwają do niedzieli do popołudnia.

Termin i miejsce zostaną potwierdzone w momencie zebrania się grupy.

Cena warsztatów (bez zakwaterowania i wyżywienia) - 1500 zł

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za usługę szkoleniową na instytucję (szkołę, placówkę itp) lub imienną.

W warsztacie może wziąć udział ograniczona ilość osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy zostanie do Państwa przesłany po wcześniejszym kontakcie z Państwa strony.oferta nr 2

pigułka wiedzy

W PLANIE SZKOLENIA

 • 8 godzin warsztatów (prowadząca: dr Agata Cichoń- Chojnacka)
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
 • przerwa kawowa

TEMATYKA

 • Praktyczna wiedza z zakresu psychiatrii dziecięcej (przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie najczęstszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego)
 • Współpraca z rodzicem dziecka
 • Współpraca z nauczycielami
 • Merytoryczny głos pedagoga/psychologa szkolnego w obszarze rozumienia potrzeb i wskazań terapeutycznych ucznia na Radzie Pedagogicznej (jak reagować, na co zwrócić uwagę, czego unikać)
 • Case Study - omówienie indywidualnych przypadków - rozumienie diagnozy, plan postępowania

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE:


Miejsce i data zostaną potwierdzone w momencie zebrania się grupy.

Cena szkolenia - 900 zł

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za usługę szkoleniową na instytucję (szkołę, placówkę itp) lub imienną.

W warsztacie może wziąć udział ograniczona ilość osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział w warsztatach, należy wypełnić załączony do wiadomości e-mail formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres info@keja-med.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod nr telefonu

+45 607 204 974

oraz mailowo:

info@keja-med.pl