Nasz zespół

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęłam studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs "Systemowe rozumienie rodziny" niezbędny w diagnostyce i dalszej terapii dzieci i ich rodzin. W "KEJA-MED" zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

mgr Aleksandra Adamiak

terapeuta refleksolog, terapeuta i trener rodzinny, pedagog, nauczyciel

www.refmed.pl

+48 795 796 404

Jestem specjalistą prowadzącym terapie w zakresie spektrum autyzmu, problemów szkolnych, ADHD, zaburzeń relacji, problemów z zachowaniem, traum, problemów z oddzieleniem dzieci w przypadku adopcji, problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami szkolnymi, natręctwami, nadwrażliwością sensoryczną, stanów depresyjnych, lękowych.
Jestem trenerem rodzinnym Temprana Reflex Therapy dla opiekunów i rodziców do prowadzenia terapii w domu z dziećmi z problemami neurologicznymi, genetycznymi, spektrum autyzmu, wcześnie urodzonych, niepełnosprawności fizycznej.

mgr Patrycja Drywa

psycholog dziecięcy

www.doprzodu.edu.pl

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacja psychologia dzieci i młodzieży. Jestem specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne jako pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz psycholog szkolny. Aktywnie udoskonalam warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Dla pacjentów „KEJA-MED” organizuję i współprowadzę grupy terapeutyczne oraz terapię indywidualną.

mgr Katarzyna Jaroszewska

psycholog dziecięcy

www.doprzodu.edu.pl

Ukończyłam studia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam doświadczenie w pracy z uczniami w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Pracuję jako terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, opóźnienie rozwoju mowy, Zespół Willimsa i inne). Posiadam I stopień szkolenia z zakresu Terapii Systemowej Rodzin, jestem współautorką projektu "Aktywny Nastolatek", realizowanego w Gdyni w 2010/2011 roku. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju i rewalidacji dzieci z autyzmem. Dla pacjentów „KEJA-MED” organizuję i współprowadzę grupy terapeutyczne oraz terapię indywidualną.

mgr Adriana Marasz

neurologopeda, terapeuta jąkania i niepłynności mowy

+48 664 977 218

W "KEJA-MED" zajmuję się diagnozą stopnia rozwoju języka oraz terapią mowy u dzieci. W zakres moich działań wchodzą: diagnoza kompetencji językowych, ich podwyższanie, wzbogacanie słownika semantycznego, terapia opóznionego rozwoju mowy i dyslalii, certyfikowana diagnoza i terapia jąkania oraz niepłynności mowy w formie indywidualnej i grupowej, terapia mowy osób z problemami komunikacyjnymi – logofobia, mutyzm selektywn, zaburzenia neurologiczne – afazja, alalia, dyzartrii, wczesna interwencja logopedyczna, terapia mowy dzieci z autyzmem oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia mowy u dzieci z rozszczepem warg i podniebienia.

mgr Anna Piaskowska

psycholog

www.piaskowskapsycholog.pl

ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność – psychologia kliniczna. Od kilkunastu lat specjalizuję się w zakresie pomocy psychologicznej (diagnoza, terapia, konsultacje) dla rodziców i dzieci. Głównym obszarem moich zainteresowań jest diagnoza trudności rozwojowych dzieci oraz wspieranie rodziców w wychowaniu oraz sytuacjach kryzysów rodzinnych. W Keja Med prowadzę diagnozę psychologiczną, w tym diagnozę dzieci w kierunku FASD.

mgr Marta Rejmert-Mozol

pedagog, socjolog, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny (w trakcie szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. M. Orwid)

+48 577 393 108

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami zdobywane w ramach pracy w świetlicy socjoterapeutycznej oraz Gdyńskiem Centrum Diagnozy i Terapii FASD. Od wielu lat swoją pracę udoskonalam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii, teorii przywiązania i zaburzeń więzi, pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, po traumach, pracy z osobami doświadczającymi krzywdzenia. Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z pracą z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi.
Dla pacjentów „KEJA-MED” prowadzę konsultacje oraz terapię rodzinną / terapię par

mgr Dorota Stącel

psycholog specjalista kliniczny, psychoterapeuta

+48 785 429 304

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a także szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie: psychologia kliniczna. Posiadam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne jako pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego.
Dla pacjentów „KEJA-MED” prowadzę konsultacje, terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par.